admin

Emdr

Emdr staat voor Eye Movement Desentization and Reprocessing therapie. EMDR Therapie wordt toegepast bij mensen die last blijven houden van...