Emdr staat voor Eye Movement Desentization and Reprocessing therapie. EMDR Therapie wordt toegepast bij mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ofwel traumatische gebeurtenis. Bij zo’n traumatische gebeurtenis kan je denken aan een ongeval, seksueel misbruik of andere geweldincidenten. 25 jaar geleden werden de beahandelmethodes voor emdr nog onderzocht. Nu is emdr een zeer goede en succesvolle methode voor de behandeling van ptss (posttraumatische stress-stoornis).

Emdr van Psytrec

Tijdens je dagelijkse emdr behandeling vertel je aan je behandelaar over de gevoelens, de beelden en geluiden die door de traumatische ervaring steeds weer bij je naar boven komen. Dit wordt gedaan om informatie over de beleving te verzamelen. Daarna concentreer je je nogmaals op specifieke details van de gebeurtenis. Dat gebeurt deze keer in combinatie met een afleidende stimulus. In de meeste gevallen worden hiervoor de vingers van de therapeut voor gezicht bewogen. Er word je dan gevraagd met de ogen deze bewegingen te volgen. Dit gebeurt in meerdere sets, waarna steeds een pauze volgt. De therapeut zal dan vragen naar uw gevoel. Doorgaans zullen de gedachten, beelden en gevoelens langzaam een andere vorm aannemen. Hierdoor vervaagt langzamerhand de herinnering aan de gebeurtenis. Deze wordt minder helder en voelt daardoor minder emotioneel aan. Als je meer informatie wil over emdr of je wil aanmelden voor je behandeling kan je dit vinden en doen via de website.